Pražské stavební předpisy – o nás bez nás

O projednávání Pražských stavebních předpisů už jsme si mohli přečíst mnohé, ale mnohá média, stejně jako předkladatelé, všem dlouhodobě vysvětlují, že problém je jediný, a to boj s tzv. Coques personnalisées pas cher „Billboardovou lobby“. coque samsung a10 Ta prý navíc tím, že se předkladatelům nepodařilo Předpisy zatím prosadit – údajně „vítězí“. Omezením celého tématu pouze na tento „boj“ jsou však zastírány mnohem podstatnější problémy tohoto materiálu, a tím je jeho nedořešenost ve vztahu k okrajovým, chcete-li vnějším městským částem, stejně jako chaoticky zaváděné nové vágní termíny, které nemají oporu ani ve Stavebním zákoně. Hlavně neprojednávat s městskými částmi Obavám předkladatele z transparentního projednávání nahrává i skutečnost, kdy Rada hlavního města svým usnesením č. 259 ze 17. února 2015 rozhodla o zkrácení lhůty projednávání technické novely PSP na 15 dnů, tj. do 6. března 2015 s ambiciózním plánem účinnosti od 8.4.2015, respektive 1.5.2015. Městské části nebyly k projednávání novely PSP vůbec přizvány a dostaly jen možnost se k nim vyjádřit, například na rozdíl od Stropnickému blízkého sdružení AUTOMAT. Předkladatel ze Strany zelených kázající transparentnost a veřejné projednávání důležitých dokumentů tedy postupuje zcela netransparentně a mimo veřejnou diskuzi. Naše obavy k Předpisům v kostce:

  1. Zásadní snížení počtu parkovacích stání, a ty, které dle výpočtu zbudou, budou přesunuty na dnes již kapacitně nedostačující veřejná prostranství
  2. Nedostatečná ochrana stávajících rezidentů na úkor nové výstavby
  3. Zhoršení bydlení v novostavbách tím, že bude snížena světlá výška bytů a nebude se muset řešit oslunění bytů
  4. Nezohlednění různých druhů zástavby v rámci Prahy

  Prodejte auto, kupte si kolo Nemůžeme souhlasit s rizikem, aby občané, kteří bydlí ve stávajících bytových zástavbách, ať už zděných nebo sídlištních útvarů bez podzemních garáží, byli ještě více diskriminováni a nuceni navýšit zmařený čas a prohloubit nervové vypětí při každodenního hledání místa ve svém okolí pro zaparkování. Zásluhou PSP může dojít u novostaveb nebo přistavovaných staveb v lepším případě ke snížení počtu parkovacích stání, a to dokonce oproti původní vyhlášce, která platila skoro 15 let a kterou jsme považovali za nedostatečnou. V horším případě může dojít u menších developerských projektů k udělení výjimky, kdy stavba nebude muset mít žádné parkovací stání a nově nastěhovaní občané do těchto novostaveb ještě více zatíží již dnes přeplněné ulice auty. Pokud je záměrem předkladatele donutit obyvatele přesedlat na bicykly, pak jde nepochybně správným směrem. Méně slunce, více tmy Dalším zhoršením komfortu bydlení, které PSP přinášejí, a který je jinak na zbytku území České republiky tvrdě vyžadován, bude snížení odstupových vzdáleností mezi stavbami. coque samsung s8 Snížila by se tak pohoda bydlení jak stávajících rezidentů na úkor nově „postavených“ staveb, ale i budoucích rezidentů stěhujících se do novostaveb. coque iphone 4 Jedním z argumentů obyvatel na sídlištích proti výstavbě je přílišné zahušťování – bohužel návrh PSP tento stav ještě oproti současnému stavu zhoršuje. S tím souvisí další problém, a sice, že požadavky na proslunění bytů v návrhu absentují, což je v zásadním rozporu s vyhláškou 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, zejména pak § 13 o proslunění. Nově zaváděná terminologie bude znamenat chaos v povolovacím řízení staveb Pojmy jako areál, blok, lokalita, režim, rozhraní jsou v návrhu Technické novely nejasně formulovány, což bude znamenat, že na jedné straně si je budou nějak vykládat autoři jednotlivých projektových dokumentací a jinak si je budou vykládat jednotliví úředníci. Coque Samsung Galaxy Pas Cher Fakticky tak bude docházet k situaci, kdy soudy vzhledem k nejasnosti pravidel budou rozhodovat ve prospěch investorů. Nejsou Zelení jako Zelení Zatímco náměstek Stropnický „tlačí“ schválení „Technické novely“ za každou cenu a pro jistotu nekomunikuje s městskými částmi, které mají zásadní výhrady, a proto zkrátil lhůtu k projednání na pouhých 15 dní, Praha 4, kde je starostou Petr Štěpánek za SZ, dala dne 4.3.2015 k této lhůtě nesouhlasné stanovisko a v důvodové zprávě popsala konkrétní body, které je potřeba projednat. Cui bono V době, kdy si investoři mnou ruce nad návrhem, městské části mají řadu zásadních připomínek a řada občanských sdružení zuří. To je ale pochopitelné, protože investorům zásadně klesnou náklady a vzrostou díky výtěžnosti výnosy. Městské části naopak budou mnoha obyvatelům muset vysvětlovat, proč se úrov bydlení v jejich sousedství neustále zhoršuje, proč přibývají nové stavby, aniž by byly kompenzovány dostatečnou infrastrukturou včetně zázemí škol a školek. Závěrem Je oblíbeným klišé některých architektů z řad lobby České komory architektů tvrdit, že PSP jsou dokonalý dokument a zlá reklamní lobby jej odmítá, protože přijde o zisk z reklamy. Tento omezený pohled nás má přesvědčit o tom, aby hodná lobby porazila tu zlou, aniž by ukázal podstatu problému Technické novely a PSP více do hloubky. Jako představitelé městské části nejsme odpůrci všech bodů obsažených v návrhu PSP a Technické novely, ale vzhledem k tomu, že se dotknou života obyvatel městské části a budeme osobami, které budou s problémy PSP konfrontovány nejvíce, chceme jim proto předcházet a diskutovat o nich. Pokud předkladatel tuto debatu odmítá, pak si je chyb obsažených v tomto pro život v Praze zásadním dokumentu vědom a nese za to plnou odpovědnost ve všech směrech. Podívejte také na usnesení MČ Prahy 9, které se daným tématem zabývá. Na ilustračním obrázku najdeme již neexistující zástavbu Kowloon City v Hong Kongu.