KONKRÉTNÍ ZÁVAZKY: 7. Ve vzdělávání a školství

Vzhledem k prudkému nárůstu počtu obyvatel představuje pro ODS Praha 9 péče o předškolní a základní vzdělávání jednu z prvořadých priorit. Proto se po významném navýšení kapacit mateřských škol chceme soustředit na zajištění odpovídajících prostor pro plnění povinné školní docházky.

1.) Další rozšiřování kapacit v mateřských školách

V právě uplynulém volebním období se podařilo navýšit kapacity našich mateřských škol zásadním způsobem: oproti roku 2010 se jedná o 371 míst ve 13 nových třídách, což představuje navýšení o více než 34% a pokud do tohoto počtu zahrneme i 7 nových přípravných tříd, pak se dostaneme na číslo 476, což představuje 44%. Byla postavena jedna zcela nová školka na Proseku (MŠ Kytlická), dvoutřídní mateřská škola byla zřízena ve zrekonstruované části budovy ZŠ Na Balabence, sedm dalších tříd vzniklo ve Vysočanech velkými přístavbami mateřských škol U Vysočanského pivovaru a U Nové školy. Kromě vytváření nových míst v MŠ jsme se soustředili i na zateplení těch stávajících, takže většina školek je zateplena a jejich vzhled odpovídá současným požadavkům. coque samsung j3 V trendu vytváření nových míst v MŠ chceme nadále pokračovat například rozšířením kapacit o nový pavilon Litvínovská x Veltruská a nástavby na Litvínovské 490. Plánujeme se soustředit na vybavení mateřských škol nejen novými herními prvky ve třídách a na školních zahradách, ale budeme jim poskytovat i nejmodernějším vzdělávací technologie (např. coque iphone 5 interaktivní tabule) a specializované softwarové programy pro předškolní vzdělávání. graf 1

2.) Nová základní škola ve Vysočanech

Mimořádně masivní bytová výstavba na území MČ Praha 9 nás vedla k zadání několika demografických studií, odhadujících pravděpodobnou potřebu nových míst v základních školách. Závěry předpokládají natolik výrazný nárůst počtu dětí ve věku povinné školní docházky, že byl na jejich základě zpracován záměr postavit v lokalitě U Elektry novou základní školu pro přibližně 700 žáků.

3.) Podpora učitelů i moderních technologií – škola pro nás není jen budova

Doposud byla většina prostředků věnována zlepšování kvality objektů škol – mimořádnou akcí bylo zateplení čtyř z pěti našich základních škol, které nejenže snížilo energetickou náročnost jejich provozu, ale nesporně zlepšilo i jejich celkový vzhled. Nyní nastává čas přesměrovat pozornost zejména na vše, co může zlepšit samotné vzdělávání – to pochopitelně sebehezčí budova školy nedokáže. K nákupům moderních vyučovacích prostředků (iPady a další tablety, interaktivní tabule atd.), které by měly pokračovat v ještě větším měřítku, nově plánujeme přidat i cílenou podporu pedagogů, bez nichž nemohou přinést významnější efekt ani ty nejvyspělejší technologie. 2

4.) Podpora výuky matematicko-fyzikálních předmětů

Zatímco neustále roste zájem o rozvoj humanitních oborů, oblíbenost matematicko-fyzikálních předmětů upadá už na základních školách. Městská část nemá možnosti, kterými by mohla učební osnovy změnit, avšak může kvalitu a způsob výuky podpořit. coque iphone 4 Pro devítkovou ODS, jako pro stranu orientovanou na budoucnost, je zásadním tématem zastavit zaostávání českých žáků v předmětech, bez nichž není skutečný pokrok myslitelný, tedy zejména matematice, fyzice a chemii.

5.) Naše děti se ve světě určitě domluví

V programu z roku 2010 jsme se zavázali, že nebude na Devítce jediná školka, ve které by se neučila angličtina. coque samsung a8 Tento slib byl do posledního dítěte splněn. Chceme navázat na velmi úspěšný projekt financování rodilých mluvčích angličtiny v mateřských školách a podporovat získávání mezinárodních certifikátů ze znalosti angličtiny pro žáky základních škol. coque samsung a50 Kromě toho plánujeme ve spolupráci s ředitelkami základních škol hledat další možnosti průběžného zlepšování jazykového vzdělávání, a to například podporou vzájemných žákovských výměn. 6.) Přípravné třídy V uplynulém volebním období jsme prosadili něco, co všude okolo nás teprve váhavě a „po kouskách“ zřizují. Jedná se o již míněné přípravné třídy základních škol. Trápilo nás, kolik dětí se potýká s neúspěchy po nástupu do školy jen proto, že ještě nejsou plně dozrálé. Pro tisíce takových dětí z celé České republiky se rok co rok stává škola namísto zdroje radosti místem, z něhož mají stále větší obavy a kam se stále méně těší. Právě přípravné třídy se v těchto případech velmi osvědčily jak podle mínění učitelů, tak podle rodičů. Za rok děti dozrají, aniž by ztrácely zbytečně čas doma nebo v mateřské škole. Nejsou stresovány známkami, naopak se jim dostává hojně pochval za každý sebemenší úspěch. První dvě přípravné třídy byly zřízeny ve školním roce 2011/12 na ZŠ Novoborská, již od následujícího školního roku se přidaly další tři základní školy. Nyní tedy naše školy disponují dohromady 7 přípravnými třídami pro bezmála stovku dětí. Považujeme za důležité přípravné třídy nadále rozvíjet.

7.) Podpora programů celoživotního vzdělávání

Stejně jako v minulém volebním období budeme i nadále podporovat tzv. měkké projekty, které se soustředí na jednotlivé programy celoživotního vzdělávání. Naši senioři například projevují dlouhodobý a trvalý zájem o výuku práce s výpočetní technikou a nadále budeme tomuto tématu věnovat zaslouženou pozornost. Coques personnalisées iphone

8.) Rozvíjení dalších možností alternativní předškolní výchovy

V roce 2010 byla součástí našeho programu i podpora alternativní předškolní výchovy. V uplynulých letech jsme podpořili a podporujeme například Mateřské centrum Knoflík, které patří k těm největším s nejširší nabídkou služeb na území Devítky, dále pak například Kašpárek, nebo Smíšek. Pro období 2014 – 2018 bychom chtěli tuto podporu ještě zesílit, neboť rozšiřuje nabídku služeb a je zároveň kvalitní alternativou k devítkovému školství. 3

9.) Specializovaná třída v mateřské škole

Tento nadpis je překladem názvu amerického školského zákona a znamená pro nás nesmírně důležité motto: všechny devítkové děti jsou „naše“, bez ohledu na nadání, zdraví či přirozené schopnosti. Zdravotní či sociální handicap nesmí zkrátka žádné dítě sám o sobě „poslat do autu“.