Konkrétní závazky v OBLASTI ROZPOČTU

Od financí a rozpočtu se vše odvíjí. To si ODS Praha 9 vždy uvědomovala a svědomité hospodaření je její zásadním závazkem i prioritou.

Naše závazky:

  • Nezadlužená Praha 9
  • Snižování běžných výdajů
  • Získávání finančních prostředků
  • Posilování investic
  • Podpora podnikatelů

1) Nezadlužená Praha 9

ODS se na vedení městské části Praha 9 podílí rozhodujícím způsobem již řadu let a MČ Praha 9 je dlouhodobě nezadluženou městskou částí, která pravidelně hospodaří s vyrovnanými rozpočty. coque iphone xr Také nemá žádné závazky vyplývající z půjček, úvěrů nebo jiných dluhů. coque iphone 6 Případné plánované rozpočtové schodky jsou vždy kryty z fondu rozvoje a rezerv, tedy finančními prostředky uspořenými v předchozích letech. I všechny budoucí rozpočty je ODS připravena předkládat jako vyrovnané, bez jakéhokoli zadlužování městské části. Naopak každoročně usiluje o vytváření finanční rezervy pro další léta. Za poslední čtyři roky tak přibylo na účtech MČ Praha 9 více než 330 milionů Kč. ODS_P9_Konkretni-zavazky_2018-2-rozpocet-graf1 ODS_P9_Konkretni-zavazky_2018-2-rozpocet-graf3 ODS_P9_Konkretni-zavazky_2018-2-rozpocet-graf2

2) Snižování a držení provozních výdajů „na uzdě“

ODS Praha 9 si je vědoma, že jediná cesta ke zdravým financím vede přes zodpovědně sestavený rozpočet. Jedním z jeho nejdůležitějších ukazatelů je výše běžných výdajů. V uplynulých letech se podařilo běžné výdaje držet na stabilní úrovni, a dokonce v průběhu let docházelo k jejich poklesu, což je v rámci celé Prahy poměrně nevídaný jev. Tento trend budeme držet i v dalších letech. Jen pro upřesnění: mírný nárůst běžných výdajů v letošním roce je způsoben nařízením vlády před volbami o zvýšení platů úředníků, na které ale vláda nepřispěla! Důležitým ukazatelem hospodaření je i výše deficitu mezi běžnými příjmy a běžnými výdaji. Tento rozdíl se nám daří neustále snižovat díky prostředkům získaných z cizích zdrojů a v tomto úsilí budeme pokračovat. ODS_P9_Konkretni-zavazky_2018-2-rozpocet-obr2 ODS_P9_Konkretni-zavazky_2018-2-rozpocet-graf4

3) Získávání prostředků z cizích zdrojů

Jedním z našich dlouhodobých cílů bylo zvýšit od hl. m. Prahy příspěvek na obyvatele, což se nám podařilo (jak jsme uvedli v kapitole Konkrétní závazky pro malou a efektivní radnici pro občany). Vedle toho jsme důsledně dbali a dbáme na udržení provozních výdajů tak, aby se snižoval rozdíl mezi příjmy a výdaji. coque samsung s6 Díky spolupráci s hlavním městem Prahou a čerpání fondů EU se nám podařilo za uplynulé čtyři roky získat ve více než 44 projektech téměř 362 000 000 korun. Měli jsme tak například finanční prostředky na zvyšování počtu míst v mateřských a základních školách (příspěvek na vybudování pavilonu ZŠ Novoborská, ZŠ Špitálská, ZŠ Litvínovská, MŠ Kytlická, MŠ Veltruská a MŠ U Vysočanského pivovaru), zateplení budov, vytvoření naučné stezky Amerika, revitalizaci parku Pod Lávkou a parku Na Balabence, vybudování parku Podkovářská, dokončení parku Srdce, budování parku Zahrádky, výstavbu parkovacího domu u Billy, prodloužení parku Přátelství nebo postavení nové lávky přes Rokytku v Hrdlořezích. Vedle toho se nám podařilo dohodnout velké investice, které na území MČ Praha 9 provádělo hl. coque iphone m. Praha nebo Dopravní podnik hl. m. coque iphone 7 plus Prahy (například obnova sadu Třešňovka, vytvoření meandrů na Rokytce, vyčištění Hořejšího rybníka, vybudování nového rybníka v parku Zahrádky, rekonstrukce tramvajové trati Kolbenova se zeleným trávníkem a další). Díky zodpovědné a důsledné finanční politice ODS je MČ Praha 9 finančně silnou a zabezpečenou městskou částí s pravidelnými investicemi do rozvoje. Je ovšem nezbytně nutné v této cestě pokračovat. ODS_P9_Konkretni-zavazky_2018-2-rozpocet-obr3

4) Posilování investic

V uplynulých letech se podařilo realizovat mnoho významných investičních akcí důležitých pro obyvatele Devítky, ať už se týkaly např. revitalizace a rozšiřování zelených ploch, modernizace škol, vytváření nových sportovišť, nových parkovacích míst a podobně (konkrétní projekty uvádíme v jednotlivých kapitolách tohoto programu ODS). V dalším období plánujeme například výstavbu parkovacího domu na Proseku u Polikliniky Prosek, stavbu nové Základní a mateřské školy U Elektry ve Vysočanech, výstavbu parkovacího domu v Podvinném mlýně a další. ODS_P9_Konkretni-zavazky_2018-2-rozpocet-graf5

5) Podpora podnikatelů

ODS se snaží o podporu malých i středních podnikatelů. V připomínkových řízeních probíhajících v souvislosti s bytovou výstavbou v MČ Praha 9 se snažíme, aby vždy byla doplněna o adekvátní nabídku zboží i služeb. Prostor pro poskytování svých služeb mají podnikatelé na kulturních, společenských a sportovních akcích pořádaných MČ Praha 9. A letos Devítka jako jediná městská část v Praze zrušila poplatek za zábor veřejného prostranství na svém území pro otevření restauračních zahrádek. coque samsung a70 Tato forma podpory podnikatelů by měla rovněž přispět k oživení veřejného prostoru v Praze 9.