Konkrétní závazky v DOPRAVĚ

Doprava je jedním z největších problémů Prahy. Usilujeme o realizaci takových dopravních opatření, která by co nejvíce ochránila obyvatele Prahy 9. Pokud ale nebude dobudován městský a Pražský okruh, problémy budou nadále přibývat. Téměř nulovým počtem nových P+R parkovišť dává vedení hl. m. Prahy najevo, že ho dopravní situace v jednotlivých městských částech nezajímá. Vše navíc komplikuje nesystémové zavádění parkovacích zón v sousedních městských částech.

Naše závazky:

  • Prosadit co nejrychlejší výstavbu městského a Pražského okruhu v severovýchodní části Prahy
  • Usilujeme o systémové zavádění parkovacích zón v celém hlavním městě
  • Zavedení fialových parkovacích zón v MČ Praha 9
  • Nové parkovací domy v Praze 9 a nová parkovací místa
  • Požadujeme, aby hl. m. Praha více investovalo do P+R parkovišť
  • Prosadit vybudování mimoúrovňových křižovatek na Harfě, Kolbenova x Kbelská a Poděbradská x Kbelská
  • Další rozšiřování midibusových linek
  • Podpora výstavby metra trasy D na území Prahy 9
  • Nové a bezpečnější přechody pro chodce
  • Propojení cyklotras v Praze 9

1) Zklidnění dopravy v Praze 9

ODS Praha 9 neustále tlačí hl. m. Prahu k řešení situace s parkováním a dokončením vnitřního a vnějšího okruhu. V tom budeme pokračovat. Rozvoj dopravní infrastruktury, především dostavba městského okruhu, který by byl na našem území vedený tunelem, by přinesla Praze 9 výrazné zklidnění dopravy. Zejména na hlavních silničních tazích, jako jsou ulice Spojovací, Novovysočanská, Sokolovská, Kolbenova, Českomoravská, Poděbradská, Prosecká, Vysočanská, Lovosická, Teplická, Litoměřická a v případě dopravních špiček i ulice na ně navazující. coque iphone 8 Zároveň usilujeme o realizaci mimoúrovňových křižovatek, a to na Harfě, křižovatce Kolbenova x Kbelská a křižovatce Poděbradská x Kbelská, která je nejvytíženější povrchovou křižovatkou v celé Praze (denně zde projede více než 85 tisíc automobilů). Budování mimoúrovňové křižovatky na Jarově, o níž jsme usilovali, je naplánováno na rok 2019. ODS_P9_Konkretni-zavazky_2018-4-doprava-obr2

2) Parkovací místa

V uplynulých čtyřech letech jsme v Praze 9 vytvořili 1150 nových parkovacích míst. coque samsung note V jednotlivých ulicích jsme zvýšili počty parkovacích stání více než o 180 (úpravou režimu stání nebo vytvořením nových míst, a to bez zásahu do zeleně). Postavili jsme parkoviště pro 120 aut v ulici Litoměřická, parkovací dům v Lovosické ulici (více než 350 aut), budujeme parkovací dům u obchodního centra Billa na Proseku (více než 370 aut), plánujeme stavět parkovací dům ve Vysočanech (170 aut), další parkoviště na Střížkově u Polikliniky Prosek (150 vozidel) a k dispozici jsme dali povrchová parkoviště téměř pro 500 aut, která přináší výhody lidem s trvalým pobytem v MČ Praha 9. Máme zpracované projekty na vytvoření dalších 700 parkovacích míst a do budoucna chceme jejich počty nadále zvyšovat. Rovněž postupně připravujeme vodorovné značení (malování vytyčeného parkovacího místa) ve všech ulicích Prahy 9, kde průzkum ukázal, že špatným parkováním přicházíme v průměru více než o tři parkovací místa v ulici. V parkovacích zálivech ve Vysočanské ulici jsme s tím již začali. ODS_P9_Konkretni-zavazky_2018-4-doprava-obr3

3) Zóny placeného stání

S nutností zavést zóny placeného stání také v MČ Praha 9 se zasazujeme o vytvoření tzv. fialových zón, tedy smíšených, kdy rezident, provozovatel obchodu, živnostník nebo návštěvník v nich zaparkuje kdekoliv. Zároveň požadujeme, aby první dvě hodiny parkování pro návštěvníky byly zcela zdarma. coque samsung a50 Vyšli bychom tak vstříc rodinným příslušníkům našich rezidentů, návštěvám a drobným živnostníkům a zároveň platba za třetí a další hodinu parkování odradí ty řidiče, kteří si z parkovacích míst v Praze 9 dělají levné „odkladiště“ svých vozidel. ODS Praha 9 již v minulosti usilovala o zavedení tzv. parkovací karty Pražana, jelikož stávající systém parkování rozděluje jednotlivé městské části a obyvatele hlavního města. Pokud hl. m. Praha nezjednoduší Pražanům přesun autem z jedné městské části do druhé, budeme jednat se sousedními městskými částmi o tom, abychom si vzájemně uznávali parkovací karty, tak aby pro naše obyvatele nebyl problém zaparkovat v Praze 3 nebo v Praze 8 a naopak.

4) MHD

Praha 9 vždy usilovala o vytváření kvalitní dopravní infrastruktury na svém území. Počtem tras a stanic městské hromadné dopravy patří k pražským městským částem s největším dopravně-obslužným komfortem. V tramvajové dopravě jsme v minulém roce vrátili Vysočanům druhou tramvajovou linku na Sokolovskou ulici a tím zajistili tramvajové spojení s centrem, Barandovem, Žižkovem a Malešicemi. Pozitivní je, že téměř všechny tramvajové tratě na území MČ Praha 9 jsou zatravněny. soldes coque iphone V minulém volebním období proběhla revitalizace tramvajové trati s vytvořením travnatých pásů v Poděbradské ulici, letos v Kolbenově ulici. Doplňují tak zatravnění tratí v Sokolovské. Jejich efekt je znatelný – méně hluku, prachu a více zeleně v bývalých průmyslových ulicích. V rámci zvyšování dostupnosti MHD prosazujeme další rozšiřování midibusových linek do centrálních obytných částí Prahy 9, jako se nám to podařilo v případě linek 151 a 146. Od roku 2019 bude linka 151 projíždět kolem vchodu Polikliniky Prosek, což ocení především naši starší obyvatelé a zdravotně handicapovaní. Na dopravním výboru Magistrátu hl. m. Prahy se nám společně s kolegy ze sousedních městských částí podařilo prosadit vedení nové trasy metra linky D do Vysočan a na Prosek. coque samsung s7 Vzniknout by tu měly tři nové stanice – Harfa, Vysočanská, Prosecká. ODS_P9_Konkretni-zavazky_2018-4-doprava-obr4

5) Bezpečnost v dopravě

K nejnebezpečnějším místům v Praze 9 patřila pětiramenná křižovatka Čakovická – Letňanská – Ke Klíčovu. Po několika letech jednání jsme na ní prosadili stavbu kruhového objezdu. Nadále budeme pokračovat v opatřeních, která vedou ke zvýšení bezpečnosti chodců. Zasazujeme se (i ve spolupráci s BESIPem) o vytváření nových tzv. bezpečných přechodů pro chodce, které jsme zatím vybudovali na místech, kde nejčastěji docházelo k nehodám. coque samsung s8 Stávající přechody stavebně upravujeme a barevně rozlišujeme a v tomto trendu chceme pokračovat. ODS_P9_Konkretni-zavazky_2018-4-doprava-obr5

6) Chodci a cyklisté

Ve spolupráci s hl. m. Prahou a Technickou správou komunikací Praha, které vlastní a spravují většinu pěších komunikací v MČ Praha 9, budeme pokračovat v jejich opravách. Prahu 9 protíná několik páteřních a hlavních cyklotras. Naším cílem je propojit je mezi sebou tak, aby bylo možné se po nich volně pohybovat uvnitř městské části a zároveň je využívat jako tranzitní při přejíždění z jedné městské části do druhé. Jednalo by se například o napojení cyklotrasy z Vysočanské cyklostezky přes Krocínku dále na Prosek, Střížkov a další městské části nebo o prodloužení Vysočanské cyklostezky vedoucí podél toku říčky Rokytky od hranic s Prahou 8 až na hranice Prahy 14.