Konkrétní závazky pro SPORT A VOLNÝ ČAS

ODS Praha 9 dlouhodobě aktivně podporuje rozvoj volnočasových aktivit, které jdou ruku v ruce se zdravým životním stylem a oslovují všechny generace. K jejím „sportovním ambicím“ pro příští roky patří nejen pomoc klubům, ale i vytváření podmínek pro individuální sportovní a pohybové vyžití.

Naše priority:

  • Podpora sportovních klubů
  • Udržení ragby na Devítce
  • Rozvoj areálu Podvinný mlýn, Sportcentra Prosek, TJ Praga Vysočany a Spartaku Hrdložezy
  • Pokračování projektů Devítka v pohybu a Cyklistika v Třešňovce
  • Spolupráce s uživateli skateparku
  • Školní hřiště otevřená veřejnosti

1) Podpora devítkových sportovních klubů

Díky pravidelným a dlouhodobým kontaktům s představiteli sportovních klubů, které působí v MČ Praha 9, známe jejich možnosti i problémy. Tento potencionál bychom rádi nadále využívali při rozšiřování a zkvalitňování podmínek pro pohybové aktivity našich obyvatel. Ve Vysočanech se dá sportovat v areálu Sparty Podvinný mlýn, aktivní je TJ Praga Vysočany, na Proseku si milovníci pohybu našli cestu do Sportcentra Prosek při ZŠ Litvínovská 500, dětem se věnují ve Spartaku Hrdlořezy. A protože se všechny tyto kluby potýkají s problémy, jsme připraveni pomoci jim při jejich řešení. Pomůžeme Spartě Podvinný mlýn s dokončením zázemí pro sportovce, které je v současné době již nedostatečné. coque iphone 6 V případě Sportcentra Prosek a TJ Praga se rovněž podílíme na dostavbě jejich zázemí. Zadali jsme zpracování studie a dokumentace pro vydání stavebního povolení a v budoucnu pomůžeme se získáním dotací na jejich realizaci. Fotbalisté TJ Praga Vysočany a Spartaku Hrdlořezy se potýkají s nedostatkem tréninkových ploch. Kde trénovat řeší především oddíly dětí a mládeže, a to i přesto, že nedávno vzniklo ve spolupráci s MČ Praha 9 nové hřiště v Podviní. Aktivně se proto zapojíme do realizace další tréninkové plochy na Pragovce a do vypořádání majetkových problémů a stavby fotbalového hřiště v Hrdlořezích. ODS_P9_Konkretni-zavazky_2018-9-sport-obr2

2) Udržení ragby na Pragovce i přes složitost vlastnických vztahů na pozemcích

Vlastnické vztahy k pozemkům, na nichž leží hřiště ragbistů Praga Praha, značně komplikuje situaci tohoto klubu (pozemky patří soukromému vlastníkovi). coque iphone xs Jsme si plně vědomi významu tohoto klubu, který Prahu 9 skvěle reprezentuje na sportovním poli, ale i jeho historického sepětí s naší městskou částí. Proto jsme i v budoucnu připraveni klub podporovat, aby Praha 9 nezůstala bez tohoto jedinečného sportoviště.

3) Pokračování v projektech Devítka v pohybu a Cyklistika v Třešňovce

Velmi populární se v MČ Praha 9 staly venkovní outdoorové aktivity pořádané ve spolupráci s občanským sdružením Devítka v pohybu. V současné době jsou k dispozici sportoviště podél toku říčky Rokytky a v parku Srdce. Tady probíhají tréninky pod vedením profesionálních instruktorů ve stále populárnějších organizovaných cvičení, a to včetně cvičení pro maminky s dětmi a seniory. Bike Ranch Cup, série cyklistických závodů, již několik let zase oživuje park Třešňovku. Sportují tu děti všech věkových kategorií – od těch na odrážedlech po teenagery. coque samsung a40 Kadeti, junioři a dospělí jsou zařazováni do jednotlivých závodů podle své výkonnosti, takže na své si tu přijdou začátečníci, hobby cyklisté i profesionálové. Tyto dva úspěšné a veřejností oblíbené sportovní projekty chceme v Praze 9 i nadále podporovat. Vzhledem k neustále se zvyšující oblibě cyklistiky budeme pokračovat v prodlužování stávajících a budování nových cyklostezek (více v kapitole Životní prostředí).

4) Kvalitní údržba areálu Vysoplaza (skatepark) v úzké spolupráci s jeho uživateli

V roce 2015 byl pod Vysočanskou estakádou otevřen nový betonový skatepark, tzv. street plaz. Záměrně vznikl mimo obytnou zástavbu, což přivítali nejen jeho uživatelé, ale i ostatní obyvatelé Prahy 9. coque iphone en ligne Multifunkční hřiště je určené pro adrenalinové sporty, jako je skateboarding, BMX, in-line brusle nebo koloběžky, a během krátké doby se stalo jedním z nejvyhledávanějších skateparků v ČR. Navíc jeho vybudováním došlo k zásadnímu zkultivování této lokality. coque samsung a20 Od samého začátku existence skateparku jsme v kontaktu se zástupci skateboardistů a společně se i v budoucnu chceme snažit, aby toto místo fungovalo k všeobecné spokojenosti. ODS_P9_Konkretni-zavazky_2018-9-sport-obr3

5) I nadále školní hřiště otevřená pro veřejnost

Hřiště u základních škol provozovaných MČ Praha 9 musela být v minulých letech pro veřejnost uzavřena, protože zde docházelo k častému ničení zařízení, nepořádku, a dokonce šikaně dětí. Tento problém jsme vyřešili tím, že hřiště hlídá bezpečnostní služba nebo jeho správce. V této praxi budeme pokračovat.

6) Přitáhnout více dětí ke sportu

Snažíme se děti „zvedat“ od počítačů a ve spolupráci s odborníky je přivést k pohybu. Nadále počítáme s organizováním dětských turnajů např. ve fotbale, ragby, pořádáním cyklistických závodů, přehlídek volnočasových aktivit, unikátním mládežnickým boxerským turnajem, organizací sportovních her Prahy 9 apod. Zároveň i do budoucna počítáme s podporou sdružení a spolků, které se věnují organizování pohybových aktivit pro děti, jako např.