Konkrétní závazky pro BEZPEČNOST

V místě příjemném pro život musí mít lidé pocit bezpečí. coque iphone pas cher Jako jedni z prvních v Praze jsme v deváté městské části v roce 2011 zajistili kamerový systém napojený přímo na bezpečnostní složky. Nyní ho plánujeme převést na inteligentní kamerový systém.

Naše závazky:

 • Samostatný inteligentní kamerový systém
 • Komunikace na lokálních sociálních sítích za účelem zvýšení bezpečnosti
 • Udržení zvýšené hlídkové činnosti Městské policie Praha na nejvíce problematických místech (náměstí OSN, Královka)
 • Prohloubit opatření, která zamezí konání nelegálních technoparty a koncertů v bývalých průmyslových areálech ve Vysočanech
 • Pokračovat v úspěšném projektu postupného začleňování osob bez domova do společnosti
 • Další školení pro seniory v rámci prevence kriminality

1) Soustavné vylepšování a rozšiřování kamerového systému

MČ Praha 9 byla v roce 2015 na základě rozsáhlé studie agentury Ipsos vyhodnocena obyvateli jako jedna z nejbezpečnějších městských částí v Praze společně s Uhříněvsí a Radotínem. coque samsung a6 Jedním z pilířů bezpečné Devítky je „inteligentní“ kamerový systém. Coque Samsung Galaxy Když jsme v roce 2011 rozhodli o jeho rozšíření, zvolili jsme bezdrátový systém kamer připojený přímo na bezpečnostní složky. Stejně jako je důležitá rychlost zjištění přestupku, je z preventivních důvodů důležitá i rychlost reakce. Proto jsme v rámci projektů tzv. smart cities připravili a zažádali o projekt tzv. inteligentních kamer, které dokáží bez dispečera samostatně vyhodnotit naprogramované riziko a neprodleně ho ohlásit nejbližší policejní hlídce. Na jeho spuštění jsme již získali finanční prostředky a testovací provoz začne na podzim 2018. Systém je bezdrátový, kamery bude možné umístit tam, kde se dohodneme s vlastníkem objektu a kde bude problém s větším výskytem přestupků a nápadu trestné činnosti. Projekt jsme nazvali NUMERI a bude umět:

 • Spustit alarm v případě pohybu osob v definované oblasti (průjezd zákazem vjezdu, vjezd vozidla do pěší zóny apod.)
 • Detekovat osoby v místech, kde se mají pohybovat pouze vozidla Nahlásit osoby pohybující se v zájmové oblasti po delší dobu
 • Upozornit na narušení předem definovaného prostoru
 • Oznámit shluk osob zdržujících se na jednom místě po delší dobu (vč. coque iphone dětských hřišť)
 • Zjistit předměty zanechané na veřejném prostranství ve vytipovaných místech (ponechaná taška u koše apod.)
 • Upozornit na naprogramované jevy

Systém umožní i rychlé vyhledávání v obraze a filtrování záznamů podle vlastností. Od jeho zavedení si slibujeme především zvýšení prevence a předcházení přestupkům. To, že bezpečnostní opatření prováděná v uplynulých letech mají smysl, dokladuje i statistika nápadu trestné činnosti v MČ Praha 9. V roce 2008 došlo k 3511 trestným činům, loni jich bylo o 1371 méně. Počet trestných činů, k nimž došlo na Devítce, se tedy během deseti let snížil téměř o 40 procent. ODS_P9_Konkretni-zavazky_2018-5-bezpecnost-obr2

2) Komunikace na lokálních sociálních sítích za účelem zvýšení bezpečnosti

Facebook a další sociální sítě jsou cenným nositelem informací. Prostřednictvím sdílení událostí, fotografií apod. se zrychluje i informovanost o dění v Praze 9, a tím i čas potřebný k reakci. Sociální sítě nejen zvyšují tlak na představitele samosprávy, aby konkrétní problémy neprodleně řešili, ale zároveň umožnují lepší kontrolu v konkrétních lokalitách Prahy 9. Začleníme je proto jako automatický zdroj informací o bezpečnosti a čistotě v Praze 9 a určíme konkrétní osoby zodpovědné za vyřešení konkrétního problému (ať už s čistotou, nebo bezpečností). coque iphone 5 ODS_P9_Konkretni-zavazky_2018-5-bezpecnost-obr3

3) Udržení zvýšené hlídkové činnosti Městské policie

Praha na nejproblematičtějších místech (náměstí OSN, Královka) Soustředíme se na posílení a rozšíření hlídkové činnosti strážníků Městské policie Praha přímo v terénu. Vidět by měli být především v problémových lokalitách, ale pravidelnou hlídkovou činnost budeme vyžadovat i v oblastech klidnějších. coque samsung a20 Naším cílem je, aby občané znali svého okrskového strážníka a vídali ho v okolí svých domovů co možná nejčastěji.

4) Prohlubování opatření, která zamezí konání nelegálních technoparty a koncertů v bývalých průmyslových areálech ve Vysočanech

V poslední době došlo k hlučným akcím, jejichž účastníci terorizovali hlukem a nevhodným chováním do ranních hodin okolí Kolbenovy a Poděbradské ulice. Zamezíme, aby naši občané byli vystavováni bezpečnostním rizikům plynoucích z živelných a bez jakékoli kontroly probíhajících akcí ve vysočanských průmyslových areálech. Naopak podporujeme zde divadla, kina, výstavy, happeningy nebo například sportovní události, které hlukem neobtěžují obyvatele sousedních bloků. ODS_P9_Konkretni-zavazky_2018-5-bezpecnost-obr4

5) Pokračování úspěšného projektu začleňování osob bez přístřeší do společnosti

Celé naše hlavní město, městskou část Praha 9 nevyjímaje, se potýká s problematikou bezdomovectví. V úzké spolupráci s Městskou policií Praha probíhají pravidelné kontroly lokalit potencionálního výskytu osob bez domova s tím, že jsou vykazováni z míst, kde obtěžují ostatní občany městské části Praha 9. Tyto kontroly budou pokračovat. Nadále se také budou zaměřovat na to, aby v daných oblastech (např. u škol) nedocházelo k popíjení alkoholu na veřejnosti a následnému znečišťování veřejných prostranství. Jsme si vědomi, že problémy spojené s bezdomovci nevyřeší pouze represe. Proto zároveň budeme dále rozvíjet náš úspěšný projekt zaměřený na začlenění osob bez domova do společnosti. Coques personnalisées huawei Naše městská část se v přístupu k řešení bezdomovectví snaží o systémové propojení bydlení a sociální a zdravotní péče pro osoby bez domova. Projekt, kdy městská část přidělí člověku bez domova (který má zájem znovu se začlenit do společnosti) unibuňku k bydlení a ten se pak stará o úklid v konkrétní lokalitě, funguje za minimální náklady ke spokojenosti obou stran. (Více v kapitole Konkrétní závazky ve zdravotnictví a sociální péči). ODS_P9_Konkretni-zavazky_2018-5-bezpecnost-obr5

6) Školení pro seniory v rámci prevence kriminality

V rámci prevence kriminality se nám osvědčilo pořádání přednášek a školení pro seniory, kteří jsou v očích podvodníků, ale i kriminálníků s násilnickými sklony snadným cílem. V dalším období budeme proto rozšiřovat četnost i okruhy přednášek, školení a akcí pro seniory, při nichž upozorníme na aktuální bezpečnostní rizika. ODS_P9_Konkretni-zavazky_2018-5-bezpecnost-obr6

7) Odstraňování problematických ubytoven

Nadále budeme pokračovat v odstraňování problematických ubytoven, které s sebou nesou zvýšený výskyt trestné činnosti a komplikují rozvoj území.