Jak se sestavuje rozpočet, když příjmy stále klesají a výdaje rostou

S Tomášem Portlíkem, místostarostou Prahy 9 odpovědného za finance, o rozpočtu Devítky pro rok 2015. Zastupitelé Městské části Praha 9 schválili rozpočet pro rok 2015 s příjmy výši 371 318 000 korun a výdaji v objemu 420 579 600 Kč. Rozdíl – 49 261 600 Kč bude pokryt prostředky vytvořenými v minulých letech. I v letošním roce tedy Devítka nebude hospodařit na dluh.

KONKRÉTNÍ ZÁVAZKY: 2. V rozpočtu

I když kapitola o rozpočtu není nikdy příliš čtivá, je nutné si uvědomit, že bez finančních zdrojů není možné realizovat žádnou z dalších kapitol, tedy žádné zlepšení pro Prahu 9 a její obyvatele. Pro ODS Praha 9 je zásadním závazkem a prioritou získávat pro Prahu 9 finanční prostředky a účelně s nimi hospodařit.

KONKRÉTNÍ ZÁVAZKY: 4. V dopravě

aší prioritou v oblasti dopravy je navázání na volební program z roku 2010 a pokračování v trendech navyšování parkovacích míst, plynulosti dynamické dopravy a zvyšování bezpečnosti přechodů pro chodce. Za jednu z priorit považujeme dobudování Pražského a Městského okruhu, které budeme prosazovat na všech úrovních.