Jedinečná ukázka servility vedení Prahy k developerům

V Praze-Vinoři byla kdysi obrovská skládka, která se rozprostírala na dvou hektarech plochy. Ještě za minulého režimu dalo vedení radnice tuto plochu k dispozici místnímu zahrádkářskému spolku, jehož členové obrovským a nezměrným úsilím tuto mamutí skládku odstranili, plochu zrekultivovali , vyměřili si na ní jednotlivé zahrádky o výměře cca. 150 m2, zaplatili pronájem a začali na ní hospodařit a zapojovat se do společenského dění. Pořádají nádherné velikonoční, posvícenské a vánoční výstavy, spolupořádají ples spolků, pomáhají i při naučných a poznávacích akcích, kdy učí naše děti poznávat ovoce, zeleninu i způsob obdělávání půdy. V poslední době je ale v okolí čilý developerský ruch, tak naši zahrádkáři měli strach, že by o svá políčka mohli přijít, i když v územním plánu, který říká, kde se smí stavět a kde ne, je to plocha nezastavitelná. Zžejmě pouze prozatím. coque samsung j3 Proto přišli s návrhem na odkoupení svých pracně vydobytých políček. coque iphone en ligne Místní zastupitelstvo ve Vinoři jejich návrh jednomyslně podpořilo a schválilo. coque samsung a8 S ohledem na jejich dlouholetou práci a přínos pro Vinoř, na tradici, ale i na skutečnost, že by si mohlo za obdržené prostředky vyřešit problémy se školkou a školou. Potíž je v tom, že svéprávnost městských částí je značně omezená a tento postup musí ještě schválit Rada hlavního města. Ta náš požadavek na schválení projednala, aniž by si k němu účastníky prodeje, to je městskou část a svaz zahrádkářů, pozvala. Kde jsou sliby primátora Hudečka, že k projednávaným záležitostem městských částí budou tyto vždy pozvány? Pozváni jsme nebyli, přesto jsem naložil do auta 81-letou předsedkyni zahrádkářského svazu, paní Matulovou, která chodí o francouzských holích a s hodinovým předstihem jsme se doškrábali do předsálí Rady. „Co tu děláte, pane starosto?“ „Za hodinu nám Rada podle plánu bude projednávat náš bod, který je pro nás moc důležitý, tak si chvilku odfrkneme a půjdeme ten bod obhájit“, odvětil jsem. „No, váš bod byl předřazen, už byl projednán – a schválen“, dostalo se mi odpovědi. coque iphone 4 „Co říkala?“ Zeptala se 81-letá předsedkyně. „Je to schváleno“ . „Tak děkujeme a spánembohem“ a odbelhali jsme se spolu po schodech dolů a přes celou Prahu jeli domů. coque samsung s5 Scéna jako z filmu Marečku podejte mi pero. Tím by to mohlo skončit, spokojení by byli zahrádkáři i celá Vinoř. coque iphone 7 plus Protože se ale Rada v čele s primátorem Hudečkem bojí cokoliv rozhodnout, předložili svůj návrh na schválení našeho záměru zastupitelstvu. A nyní zřejmě do celého případu vstupuje developer, který byl čilými magistrátními úředníky včas informován. Při zasedání zastupitelstva jsem nevěřil vlastním uším, jak náš záměr, původně Radou schválený, najednou prezentovala specialistka pro majetek radní Vorlíčková, dříve specialistka na IT a začala perlit. „Vinoř chce prodat pozemky, které mohou být zastavitelné a kde je cena daleko vyšší. Podávám protinávrh, že zastupitelstvo hlavního města Prahy nesouhlasí s prodejem zahrádkářům“ . Vůbec nemluvila o nezastavitelné ploše, o platné cenové mapě, o soudním znaleckém odhadu, o společné vůli městské části a zahrádkářského spolku, o vzájemné prospěšnosti.. Společná koalice TOP09 a ČSSD všechny tyto důvody svou převahou zamítla a podpořila nesmyslnou argumentaci radní Vorlíčkové. Úkol splněn, od developera dostanou pochvalu. Tímto rozhodnutím koalice TOP09 a ČSSD ale plivla do tváře všem spolkům, kteří se chtějí podílet na společenském životě, na zvelebování svého okolí, na přátelském soužití A tak se obracím na všechny zahrádkáře v Praze, na Baráčníky, Sokoly, na rybáře i myslivce, na Pražany, kteří dobrovolně pracují pro své městské části, kteří se účastní společenského života, na umělce, živnostníky i zaměstnance, zapamatujme si tuto servilitu konkrétních zastupitelů k developerovi a ve volbách pojďme společně naplnit slova Jiřího Suchého: „Vždyť oni tam nebudou věčně“.