KONKRÉTNÍ ZÁVAZKY: 1. Pro malou a efektivní radnici

Naše priority: • Nižší počet úředníků • Jasně definované služby a jejich pokrytí • Digitalizace • Řádná správa majetku • Spolupráce se zájmovými spolky, SVJ a bytovými družstvy • Příprava a tlak na reformu samospráv

Naším dlouhodobým cílem je vlastnit strategické pozemky na území Prahy 9. Do majetku Devítky se nám podařilo získat celkem 95 pozemků o celkové výměře přesahující více jak 80 000 m2 v tržní hodnotě přesahující 350 000 000 korun.

 

1.) Nižší počet úředníků vs. vzrůstající počet obyvatel

Přestože počet obyvatel Prahy 9 se neustále zvyšuje, počet zaměstnanců Prahy 9 se mírně snižuje při zachování kvality poskytovaných služeb. Tento trend chceme i nadále udržet. coque samsung a6 1

2.) Jasně definované služby a jejich pokrytí

Radnice má co nejefektivněji sloužit obyvatelům a byrokracie má ubývat, nikoliv narůstat. coque iphone 7 plus Naším cílem je snížit byrokratickou zátěž na minimum a udělat z Devítky malou a efektivní radnici pro své občany.

3.) Digitalizace

Naším dlouhodobým cílem je rozhodovací procesy zjednodušit a zpřehlednit tak, aby jim co největší počet obyvatel plně rozuměl. coque iphone Chceme nadále pokračovat v e-aukcích a prostřednictvím digitální úřední desky propojené s internetovým portálem www.praha9.cz umožníme obyvatelům z pohodlí domova sledovat, co nového se v naší městské části děje.

4.) Řádná správa majetku

S blížícími se volbami je nutné skládat účty ve všech směrech, zejména pak v nakládání s nemovitým majetkem. Naším dlouhodobým cílem bylo získávat strategické pozemky na území Prahy 9 do majetku Devítky. Po pozemcích v Pískovcové ulici a Lovosické jsme získali celkem 95 pozemků o celkové výměře přesahující více jak 80 000 m2 v tržní hodnotě přesahující 350 000 000 korun. Zásluhou tohoto úsilí Prahy 9 je tak dnes možné otevírat témata jako je řešení dopravy v klidu, neboť parkoviště před poliklinikou, za obchodním domem Billa na Prosecké ulici, parkoviště v Jiřetínské navazující na Park přátelství, nebo parkoviště v Pískovcové umožňují v budoucnu vytvořit dostatečné počty nových parkovacích míst tak, aby problém s parkováním mohl být v dohledné době vyřešen. Dále se nám podařilo získat strategické pozemky v okolí Polikliniky Prosek, což umožňuje další rozšiřování nabídky služeb určených obyvatelům Prahy 9 a zároveň se významně zvýšila možnost Devítky zasahovat do případných změn v této lokalitě. V tomto trendu chceme nadále pokračovat a budeme zároveň usilovat o takové pozemky, které mají strategický přístup k obytným zónám tak, abychom zde v případně nutnosti dokázali eliminovat zahušťování výstavby. Co se týče prodeje pozemků z majetku Prahy 9, těch proběhlo za celé období minimum a jednalo se především o pozemky, kdy chtěl vlastník území své pozemky zcelovat, dále šlo o prodej zahrádek a také o prodej pozemků ve správě MČ Praha 9 pod zastavěnými budovami (např. družstvům pod panelovými domy apod.) V budoucnu bychom rádi prodali takové nemovitosti, které ke své činnosti Devítka nepotřebuje, a oproti tomu budeme chtít nadále získávat strategická území pro rozvoj služeb na Praze 9, nebo pozemky pro ovlivnění případných pokusů o zhušťování stávající obytné zástavby. coque samsung s8 2

5.) Spolupráce se zájmovými spolky, SVJ a bytovými družstvy

V uplynulých několika letech jsme se přesvědčili, že většina spolků (s výjimkou pseudoochránců přírody) má naprosto stejné zájmy, jako většina obyvatel Devítky. Budeme nadále podporovat jejich práci pro ochranu území Devítky před různými plány investorů snažících se maximálně zhodnotit své investice masivním zahušťováním obytné zástavby. Předložili jsme a následně na zastupitelstvu i schválili text memoranda mezi SOS Střížkov a Prahou 9, a tak budeme postupovat i v případě dalších spolků, jejichž zájmy jsou transparentní, jasné a dlouhodobě konzistentní. V celém uplynulém volebním období jsme se pravidelně setkávali se zástupci SVJ a bytových družstev, což se nám velmi osvědčilo. Potvrdilo se, že je účelné řešit problémy přímo s těmi, kdo v daném místě bydlí a vnímá tak případné nedostatky dennodenně. Zástupci jednotlivých SVJ a bytových družstev tak přicházeli s konkrétními návrhy na zlepšení prostředí pro život v jejich bezprostředním okolí. Pokud to bylo v našich možnostech (především z hlediska kompetence), nedostatky jsme vyřešili. Jednalo-li se o přesah naší kompetence nebo správy, upozornili jsme příslušné organizace s žádostí o nápravu. V těchto setkáních bychom rádi pokračovali i nadále.

6.) Příprava a tlak na reformu samospráv

Zadlužování municipalit, stejně jako dlouhodobě špatně nastavené financování samospráv, je neudržitelné a vede jen k dalšímu zadlužování a nehospodárnosti úřadů. coque samsung a7 Jednoduché představy představitelů STAN, kdy se „bohatým bere“ (míněno Praha, která přišla o více jak 2 mld. zásluhou pana Gazdíka) jsou toho jen důkazem. Nemá smysl čekat, až malé obce opět dostanou na úkor velkých měst další peníze, ale je potřeba předložit nový systém Rozpočtového určení daní (RUD). coque samsung a8 Přesto, že jako Devítka máme omezené možnosti a nemáme ze zákona legislativní iniciativu (možnost předložení návrhu zákona), cítíme jako naší povinnost otevřít na „pražské půdě“ diskusi nad novým RUDem a změnou systému financování samospráv.